Przyłącza gazowe to nasza specjalność. Realizujemy zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w wielorodzinnych, blokach, etc. Także obiekty przemysłowe, hale produkcyjme, etc. Ceny jak zwykle konkurencyjne przy jakości i terminach bezkonkurencyjnych.

Instalacja gazowa to układ przewodów doprowadzających gaz na odcinku od kurka głównego do urządzeń gazowych w budynku wraz z armaturą odcinającą, gazomierzami, urządzeniami gazowymi. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania urządzeń, instalacja gazowa powinna współpracować z odpowiednio zaprojektowaną instalacją wentylacyjną oraz instalacją odprowadzania spalin.

Przyłącze gazu (czy też, jak się popularnie mówi przyłącze gazowe), to odcinek sieci gazowej od ostatniego odgałęzienia od gazociągu zasilającego do kurka (zaworu) głównego włącznie. Kurek główny może by zlokalizowany w (skrzynka gazowa):

  • szafce naściennej na budynku,
  • szafce wnękowej w ścianie budynku,
  • szafce wolnostojącej, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.

Miejsce usytuowania zaworu głównego, układu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego i odległości od otworów okiennych i drzwi budynku podają odrębne przepisy.