Oczyszczanie ścieków.

Proces oczyszczania można podzielić na następujące etapy:

  • mechaniczny – ścieki przepuszczane są przez kraty mechaniczne i piaskownik – tam osadzają się większe zanieczyszczenia pływające, jak również piasek, popiół, etc.
  • biologiczny – następuje w tzw. reduktorze osadu czynnego oraz w osadnikach wtórnych
  • przeróbki osadów – proces ten polega na stabilizacji i zagęszczeniu osadu oraz składowaniu go w odpowiednich do tego przeznaczonych miejscach

Oczywiście, opisany wyżej proces dotyczy dużych przemysłowych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz częściej przy gospodarstwach domowych buduje się małe przydomowe oczyszczalnie ścieków, w których wykorzystuje się trzcinę lub rzęsę wodną, które stosowane są jako materiał filtrujący i oczyszczający ścieki. Zajmujemy się też projektowaniem takich przydomowych oczyszczalni ścieków.