Projektujemy instalacje grzewcze pod wszystkie źródła ciepła. Szukamy optymalnych rozwiązań.

Naszym zdaniem nowoczesny i efektywny system instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) powinien spełniać dwa kluczowe warunki: oszczędności energii (co jest najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika) i ochrony środowiska (ten aspekt wynika z wymogów prawnych, w szczególności od 1 stycznia 1998 roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zgodnie z nimi ze względu na oszczędność surowców energetycznych konieczne jest wytworzenie tylko minimalnej ilości energii, jakiej wymaga ogrzanie danego obiektu).

Mając na uwadze powyższe obecnie nowoczesne kotłownie bazują głównie na następujących nośnikach energii: 

  • gaz ziemny,
  • gaz płynny (propan),
  • olej opałowy,
  • węgiel eko-groszek,
  • zrębki,
  • pelety,
  • inna biomasa,
  • oleje roślinne,
  • prąd elektryczny

 Stosowanie powyższych nośników energii przy równoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych automatycznie sterowanych kotłów, daje możliwość dokładnego sterowania ilością doprowadzanego paliwa, procesem jego spalania oraz ilością ciepła oddanego do budynku (co jest możliwe dzięki zastosowania regulatorów współpracujących z termostatami budynku i automatyką pogodową).