Domowa lub przemysłowa instalacja wodno-kanalizacyjna (popularnie używa się też określenia instalacja wod-kan), pozwala na dostarczenie do domów czystej wody i odprowadzenie wody zużytej.Generalnie dostarczanie wody do gospodarstw domowych może odbywać się na dwa sposoby: bądź to za pomocą wodociągów, bądź to za pomocą studni.

Wodociągi. Oczywiście woda doprowadzana za pośrednictwem wodociągów musi być odpowiednio uzdatniona, czyli oczyszczona w takim stopniu, aby nadawała się do używania przez ludzi (kontrolują to Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, zwane popularnie stacjami Sanepidu). Woda doprowadzana do mieszkań znajduje się pod dużym ciśnieniem i żeby mogła dotrzeć do lokali na wyższych piętrach, budynki są zaopatrzone w zawór główny, za pomocą którego możliwe jest odcięcie dopływu wody (w razie konieczności).

Studnie. Kolejna możliwość pozyskania wody pitnej, to dostarczanie jej ze źródeł w ziemi, co jest możliwe dzięki wywierceniu odpowiedniej studni. Oczywiście woda doprowadzana ze studni musi przesjść przez odpowiednie filtry, które pozbywają ją ewentualnych zanieczyszczeń. Natomiast dostarczenie wody ze studni do budynku zapewnia ciśnienie wytworzone przez system pomp umieszczonych w studni.

Ścieki. Oczywiście woda zużyta przez człowieka, np. podczas zabiegów higienicznych (mycie, toaleta) czy sprzątania, mycia naczyń, etc., stanowi ścieki, które powinny być odprowadzone przez odpowiednio zaprojektowaną instalację kanalizacyjną. Ścieki te odprowadzane przez kanalizację (instalacja kanalizacyjna), trafiają do oczyszczalni ścieków, gdzie podlegają oczyszczeniu.

Oczyszczanie ścieków.

Proces oczyszczania można podzielić na następujące etapy:

  • mechaniczny – ścieki przepuszczane są przez kraty mechaniczne i piaskownik – tam osadzają się większe zanieczyszczenia pływające, jak również piasek, popiół, etc.
  • biologiczny – następuje w tzw. reduktorze osadu czynnego oraz w osadnikach wtórnych
  • przeróbki osadów – proces ten polega na stabilizacji i zagęszczeniu osadu oraz składowaniu go w odpowiednich do tego przeznaczonych miejscach

Oczywiście, opisany wyżej proces dotyczy dużych przemysłowych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz częściej przy gospodarstwach domowych buduje się małe przydomowe oczyszczalnie ścieków, w których wykorzystuje się trzcinę lub rzęsę wodną, które stosowane są jako materiał filtrujący i oczyszczający ścieki. Zajmujemy się też projektowaniem takich przydomowych oczyszczalni ścieków.